POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://www.teinoxma.com  (en endavant, la “Pàgina Web”).

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat CALDERERIA OSONA, S.L. (en endavant, “CALDERERIA OSONA”), amb domicili social al C/ Masies de Roda, 10, Polígon Industrial Malloles (08500) Vic, NIF B61371076, número de telèfon de contacte 93 889 07 58 i correu electrònic margarida@teinoxma.com.

 1. DADES PERSONALS

CALDERERIA OSONA recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

 1. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran per CALDERERIA OSONA per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Realitzar la gestió comercial i administrativa i el manteniment del contacte professional amb motiu de la relació entre CALDERERIA OSONA i els seus clients i/o proveïdors.
 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb CALDERERIA OSONA.
 • Valorar els currículums vitae i la informació rebuda amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura de CALDERERIA OSONA, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de CALDERERIA OSONA, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Valorar les dades de navegació dels usuaris de la Pàgina Web, per tal de mesurar i analitzar els hàbits d’accés i el tràfic de la Pàgina Web.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.
 1. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’execució del contracte, en cas d’haver estat prestat la finalitat següent:

 • Realitzar la gestió comercial i administrativa i el manteniment del contacte professional amb motiu de la relació entre CALDERERIA OSONA i els seus clients i/o proveïdors.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder subscriure i executar el contracte entre CALDERERIA OSONA i els seus clients i/o proveïdors.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Realitzar la gestió comercial i administrativa i el manteniment del contacte professional amb motiu de la relació entre CALDERERIA OSONA i els seus clients i/o proveïdors.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè CALDERERIA OSONA pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb CALDERERIA OSONA.
 • Valorar els currículums vitae i la informació rebuda amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura de CALDERERIA OSONA, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de CALDERERIA OSONA, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Valorar les dades de navegació dels usuaris de la Pàgina Web, per tal de mesurar i analitzar els hàbits d’accés i el tràfic de la Pàgina Web.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim, en cas d’haver estat prestat la finalitat següent:

 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.

L’interès legítim de CALDERERIA OSONA es basa en la seva voluntat de mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

 1. DESTINATARIS

CALDERERIA OSONA no comunicarà dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal, d’impagaments i als tercers que precisin accedir a les dades per la prestació dels serveis que CALDERERIA OSONA els hagi contractat

 1. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.

Els currículums vitae es podran conservar per CALDERERIA OSONA durant un termini màxim d’un any, en cas que així ho consideri oportú, tenint en compte possibles futurs processos de selecció de CALDERERIA OSONA i sempre que prèviament l’usuari no revoqui el consentiment prestat.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte, les dades seran conservades durant la seva vigència.

No obstant això, les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a CALDERERIA OSONA segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 1. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili C/ Masies de Roda, 10, Polígon Industrial Malloles (08500) Vic, o bé a margarida@teinoxma.com.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Data d’actualització 18/07/2022